Exekuce a výkon rozhodnutí


Ve věcech vymáhání vykonatelných práv advokátní kancelář nabízí

vypracování a podání návrhu na výkon rozhodnutí prostřednictvím soudního vykonavatele

vypracování a podání návrhu na exekuci prostřednictvím soudního exekutora

zastupování v exekučním řízení

Ve výše uvedených věcech spolupracuje advokátní kancelář s vybraným soudním exekutorem,
který poskytuje mj. svým klientům nahlížení do jím vedeného elektronického spisu prostřednictvím dálkového přístupu, čímž svým klientům zabezpečuje neustálý přehled o vedeném exekučním řízení.