Insolvenční právo


Od roku 2009 vykonává JUDr. Ivana Santariusová funkci insolvenčního správce, kdy z této pozice řeší úpadek fyzických a právnických osob, a to jak v rámci prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, tak i oddlužení fyzických osob splátkovým kalendářem nebo zpeněžováním majetkové podstaty. Díky těmto zkušenostem je advokátní kancelář schopna poskytnout detailní právní poradenství také pro věřitele dlužníků, proti nimž je insolvenční řízení vedeno.

Mimo výkon insolvenčního správce tedy advokátní kancelář nabízí také právní služby v tomto právním sektoru

pro dlužníky

  • sepisování návrhu na zahájení insolvenčního řízení (povolení oddlužení i prohlášení konkurzu)
pro věřitele
  • vypracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení
  • vypracování a podání přihlášky věřitele do insolvenčního řízení
  • zastupování věřitele v insolvenčním řízení