Právo duševního vlastnictví


V této oblasti soukromého práva advokátní kancelář nabízí právní poradenství a zastupování před soudy všech stupňů ve sporech vyplývajících z práv duševního vlastnictví se specializací na ochranné známky.