Právo nemovitostí


Ve věcech týkajících se právních vztahů k nemovitostem nabízíme

vypracování příslušných smluv
  • kupních
  • darovacích
  • zástavních
  • o zřízení věcných břemen
  • nájemních
vypracování návrhu na vklad vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí

vastupování v řízení o vklad vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí

vypracování žaloby na vyklizení bytu či nebytového prostoru

a zastupování před soudem.