Správní a přestupkové právo


Advokátní kancelář nabízí svým klientům

právní poradenství a zastupování ve všech druzích správního řízení počínaje řízením stavebním a konče řízením přestupkovým

stavební právo

  • kancelář se specializuje na poskytování právní pomoci jak objednatelům, tak zhotovitelům staveb na základě smluv o dílo dle občanského i obchodního práva

  • zastupování objednatelů či zhotovitelů ve stavebním řízení