Trestní právo


V odvětví trestního práva advokátní kancelář nabízí

komplexní obhajobu podezřelého, obviněného a obžalovaného v trestním řízení

  • na základě plné moci
  • na základě ustanovení ex offo

zastupování poškozeného v trestním řízení

vypracování trestního oznámení